. 1 תרגילים מותאמים לסעיפי ה 9 רק תרגילים 36 - 1 ממויינים על-פי סעיפי הפרק והם נועדו בעיקר לתרגול החומר המופיע באותם סעיפים . תרגילי סיכום אינטגרטיביים מופיעים אחרי תרגילים אלה . הזנח בכל השאלות את התנגדות האוויר , אלא אם כן נאמר אחרת . סעיף : 1 . 1 זריקה אופקית . 1 גוף נזרק קרוב לפני כוכב לכת דמיוני בכיוון אופקי - כיוון הציר . x האיור מתאר את עקבותיו של הגוף בזמנים : . t = 0 , 0 . 5 s , is , . 15 s , 2 s , 2 . 5 s מישור התנועה הינו אנכי ומתואר על-ידי הציר x והציר . y א . באיזו מהירות התחלתית נזרק הגוף ? ב . מהו גודל תאוצת הנפילה החופשית על פני כוכב הלכת ? . 2 שני כתרים נזרקים באותו כיוון אופקי מאותו מקום על ראש מגדל שגובהו 80 מ . ' גודל מהירותו של האחד הוא 10 מ \' ש ' ושל האחר 20 - מ \' ש . ' א . כעבור כמה זמן מגיע כל אחד משני הכדורים לקרקע ? ב . סרטטו כמערכת צירים אחת את מסלולי התנועה של שני הכדורים . ג . מהו המרחק בין מקומות הפגיעה של הכדורים בקרקע ?  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך