לא כל תנועה מעגלית היא קצובה . נדון עתה במקרה כללי , בו המהירות משתנה לא רק בכיוונה , אלא גם בגודלה . א . התאוצה בתנועה מעגלית שאינה קצובה - תוצאות ניסויים תיאור ניסוי : מערכת ניסוי כוללת דסקית אופקית , הניתנת לסיבוב באמצעות מנוע חשמלי , ומד טווח המחובר למחשב . עוקבים באמצעות מד הטווח אחר תנועתה של נקודה מסוימת על הדסקית , כלומר מודדים את מקומה במרווחי זמן שווים . תוצאות הניסוי : בתרשימים 22 מתועדות עקבותיה של הנקודה : באיור 22 א - מיד לאחר שהמנוע החשמלי הופעל , והדסקית החלה להסתובב ולהגביר מהירותה . באיור 22 ב - זמן מה לאחר הפעלת המנוע , כאשר מהירות הדסקית התייצבה . באיור 22 ג - לאחר כיבוי המנוע החשמלי , כאשר מהירות הדסקית הלכה וקטנה , עד שהדסקית נעצרה . בכל האיורים מופיעים כמה וקטורי המהירות והתאוצה של הנקודה , כפי שחושבו על-ידי המחשב . מאיור 22 ב אפשר ללמוד כי המרווחים בין העקבות קבועים , וכנדרש , גם האורכים של וקטורי המהירות והתאוצה קבועים . כלומר הנקודה נעה בתנועה קצובה . וקטורי התאוצה מכוונים בכל נקודה לעבר מרכז המעגל . מאיור 22 א אפשר ללמוד : המרווחים בין העקבות הולכים וגדלים , ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך