א . המהירות בתנועה מעגלית קצובה בתנועה מעגלית קצובה , כבכל תנועה , המהירות משיקה למסלול התנועה ( פרק ב איור , ( 26 לכן היא מאונכת בכל נקודה לרדיוס המתאים ( איור . ( 7 ב . התאוצה בתנועה מעגלית קצובה ? ffcW T ) 2 \ $ >'> Mttih-l T ) t >)) f < Z t > JQj \\ t Plcn \ לגוף יש תאוצה בשעה שמהירותו משתנה . התאוצה היא קצב שינוי המהירות ( ראו נוסחה ( 19 ) בפרק ב . ( מהירות עשויה להשתנות גם בכיוונה וגם בגודלה , כמו למשל בזריקה משופעת , או רק בגודלה - מכונית מואצת על כביש ישר , או רק בכיוונה - תנועה קצובה לאורך מסלול עקום . בכל המקרים האלה מדובר בגופים מואצים . בתנועה מעונית קצובה הווקטור , mntyn v אך גודלו , | v | , נשאר קבוע ( במובן זה התנועה נקראת ( "קצובה" אולם וקטור המהירות משתנה בכיוונו , לכן הגוף מואץ . כשנהג נוסע במכונית על כביש עקום , ומד המהירות ( שבשפה מדעית יש לכנות אותו מד גודל מהירות ) מורה ערך קבוע - המכונית מואצת , למרות שאינה נעה "מהר יותר " או "לאט יותר . " מסקנת ביניים . גוף שנע בתנועה מעגלית קצובה מואץ , כי מהירותו משתנה בכיוונה . W 1 / > ניוון p > ^ few r > t >\ JA 2 r & WcJ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך