טיפלנו בנפילה חופשית בקרבת כדור הארץ בשלבים : בפרק א דנו בזריקה אנכית . את הפרק הנוכחי פתחנו בדיון בזריקה אופקית ולאחר מכן הרחבנו לזריקה משופעת . שלבים אלה נועדו להציג את הנושא מהקל אל הכבד . אולם , מבחינת הטיפול המתמטי , די היה לנתח זריקה משופעת כאשר זווית הזריקה 0 היא כלשהי . שאר המקרים מתקבלים 0 כמקרים פרטיים : כאשר v = o מדובר בתנועה של גוף המשוחרר ממנוחה ; o כאשר 6 = 90 ° זריקה כלפי מעלה ; 0 כאשר 9 = 90 ° זריקה כלפי מטה ; 0 כאשר 9 = 0 זריקה אופקית . 0 לא רק שההבחנה בין סוגי התנועה השונים מיותרת מבחינה מתמטית , אלא אף אינה חד משמעית : כאשר אדם עומד בקרון נע במהירות קבועה , ומשחרר מידו כדור - הכדור נע לאורך קו ישר אנכי מנקודת ראותו של אדם זה . לעומת זאת צופה חיצוני , אשר נח ביחס לקרקע , יאמר שהכדור נזרק אופקית . 7 pA / 2 £ !? A / fifoA / D ? nic ^ י & ר to \ yt > ! an ' 7 n / c 2 ! תנאיי התחלה הם המהירות והמקום ברגע . / = 0 בשני המקרים פועל אמנם אותו כוח , אך תנאיי ההתחלה שונים , 0 כי המהירויות ההתחלתיות שונות . ( בסעיף 5 . 1 שבפרק ד הראינו כי בתנועה לאורך קו ישר , תנאיי ההתחלה מצ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך