א . ניתוח עקבותיו של גוף שמרק אופקית באיור 1 מתועדות עקבותיהם של שני כדורים , במרווחי זמן שווים . כדור אחד נזרק בכיוון אופקי , והאחר נעזב באותו זמן ממנוחה . האיור נבנה על סמך סרטון וידאו של שתי התנועות . אפשר ללמוד מהאיור כי : א . באותם רגעים , השיעורים האנכיים של עקבות שני הכדורים שווים , כלומר התנועות האנכיות של שני הכדורים זהות , למרות שהתנועות האופקיות שונות . ב . הכדור שנזרק אופקית עובר העתקים אופקיים שווים בפרקי זמן שווים . מזר . אפשר להסיק שהרכיב האופקי של מהירותו קבוע . כלומר : כאשר גוף נזרק אופקית , אפשר לראות את תנועתו כמורכבת משתי תנועות - אופקית ואנכית - שאינן תלויות זו בזו . המסקנות הרשומות לעיל , שאותן הסקנו מתוצאות מניסויים ( צילום וידאו , ( נובעות גם מכך שעל הכדורים פעל כוח שקול קבוע ( כוח כובד ) שכיוונו כלפי מטה , ומהחוק השני של ניוטון . תיאור תנועתו שלגוף שנזרק אופקית היא הצגת פונקציות מקום-זמן , y ( t ) , pr-s 7 n '/ W , r ( t ) ותאוצה-זמן , . a ( t ) אולם , בהסתמך על כך שהתנועה האופקית והתנועה האנכית אינן תלויות זו בזו , נוכל לטפל בנפרד בכל אחת מתנועות אלה . ב . התנ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך