. 1 תרגילים מותאמים לסעיפי הפרק תרגילים 69 - 1 ממייינים על-פי סעיפי הפרק והם נועדו בעיקר לתרגול החומר המופיע באותם סעיפים . תרגילי סיכום אינטגרטיביים מופיעים אחרי תרגילים אלה . סעיפים : 2 . 2-1 2 . 1 כיווניהם היחסיים של וקטור 1 הכוח השקול , התאוצה והמהירות . 1 באיור מוצגות עקבותיו של גוף במרווחי זמן שווים . הגוף נע ימינה . סרטטו את וקטורי המהירות , התאוצה והכוח השקול : א . ברגע [ ., ב . ברגע [ , ג . ברגע £ ם 9 . 2 לפניכם תיאור של שלושה מצבים : ( 1 ) גוף נע במהירות קבועה על משטח אופקי חסר חיכוך . ( 2 ) מפעילים כוח אופקי קבוע על גוף אשר נח על משטח אופקי חסר חיכוך . ( 3 ) גוף נע על משטח אופקי מחוספס , לאחר שהוענקה לו מהירות התחלתית . ענו על שאלות א-ד שלהלן לגבי כל אחד משלושת המצבים ( 3 ) - ( 1 ) דלעיל . א . סרטטו תרשים כוחות הפועלים על הגוף . ב . סרטטו את הגוף בשלושה זמנים שונים בעת תנועתו , במרווחי זמן שווים . הסרטוטים צריכים להציג באופן מקורב הבדלים בדרכים ( במידה ויש הבדלים . ( הוסיפו לכל סרטוט את וקטורי הכוח השקול , המהירות והתאוצה . הסרטוטים צריכים להראות הבדלים בגודלי  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך