. 1 החוק השני של ניוטון : תאוצתו של גוף נקבעת על ידי השקול של כל הכוחות החיצוניים הפועלים עליו . כיוון התאוצה זהה לכיוון הכוח השקול , וגודל התאוצה נמצא ביחס ישר לגודל הכוח השקול , וביחס הפוך למסת הגוף . IF בנוסחה : a = — m כאשר - IF = O מתקבל התנאי להתמדה . . 2 חמשת השלבים העיקריים ליישום החוק השני של ניוטון : א . בוחרים בגוף מתאים כדי ליישם עבורו את החוק השני של ניוטון ; כאשר המערכת המכנית מורכבת משני גופים אפשר לבחור את הגוף האחד , או את הגוף האחר , או את שני הגופים יחד כגוף אחד . הבחירה נעשית בהתאם לגדלים הנתונים ובהתאם לגדלים המבוקשים . לדוגמה , אם הכוח שאחד משני הגופים מפעיל על הגוף האחר אינו נתון וגם אינו מבוקש - כדאי ליישם את החוק השני של ניוטון עבור מערכת שני הגופים , כי אז הכוח הנדון הוא פנימי , והוא לא יופיע במשוואות החוק השני של ניוטון עבור שני הגופים . ב . מסרטטים תרשים כוחות הפועלים על הגוף הנבחר ; זהו תרשים ( סכמטי ) של הגוף הנבחר , ושל כל הכוחות החיצוניים הפועלים עליו . במכניקה , הכוחות הפועלים על גוף הם כוחות שמופעלים על ידי גופים אחרים הנמצאים עם הגוף הנדון במגע , וכוח...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך