את החוק הראשון של ניוטון ( חוק ההתמדה ) הצגנו בתחילת פרק ג : "כל הוף מתמיד במצב מנוחה או בתנועה קצובה לאורך קו ישר , כל עוד לא יאולץ לשנות מצב זה על ידי השפעות חיצוניות . " א . פירושים לרווק הראשון של ניוטון נציע שני פירושים לחוק הראשון של ניוטון . פירוש א לחוק הראשון של ניוטון - החוק תקף עבור תנועת גוף חופשי אפשר לפרש את החוק הראשון כחוק המתייחס לגוף שלא פועלים עליו כלל כוחות . נכנה גוף כזה בשם "גוף חופשי . " על פי פירוש זה , החוק הראשון קובע שמהירותו של גוף חופשי אינה משתנה . במציאות לא קיימים גופים חופשיים במלוא מובן המילה , כי בכל מקום ביקום שבו גוף יימצא , גרמי שמיים יפעילו עליו כוחות . אמנם , אם נרחיק אותו מגרמי השמיים , כוחות אלה יחלשו , לכן נוכל להתייחס אליו , בקירוב טוב , כאל גוף חופשי . אולם בשום מקום ביקום גוף לא יהיה ממש חופשי . פירוש ב לחוק הראשון של ניוטון - החוק תקף עבור תנועת כל גוף , גם עבור גופים שפועלים עליהם כוחות אפשר לתת לחיק הראשון של ניוטון פרוש שונה לחלוטין מפרוש א דלעיל . על פי פרוש זה ( פרוש ב , ( החוק הראשון של ניוטון תקף עבור כל הגופים , גם עבור גופים שנעים...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך