כפי שראינו , אם אנו יודעים את תנאיי ההתחלה של מערכת פיזיקלית ( כלומר את המקום ואת המהירות ברגע מסוים , ( ואת הכוחות הפועלים עליה , אפשר עקרונית לחשב באמצעות משוואת התנועה את מצבה של המערכת בכל רגע ורגע בעתיד ( בדרכים אנליטיות או נומריות . ( בהקשר זה אומרים כי המכניקה הניוטונית היא דטרמיניסטית . V \ 2 y A \ y n' 02 A / p byrinO ? via ! כלומר האם העובדה שהמערכות הפיזיקליות שבהן אנו עוסקים הן דטרמיניסטיות , מבטיחה לנו שנוכל לנבא ( לקבוע ) את המקום של המערכת בכל רגע בעתיד ? נניח שאנו יודעים את הכוחות הפועלים על מערכת פיזיקלית מסוימת , ומודדים תנאיי התחלה שלה . כידוע , נוכל למדוד את המקום ההתחלתי של גוף בדיוק רב , אך לעולם לא נוכל למדוד אותו בצורה מדויקת לחלוטין . תמיד יהיה אי-דיוק מסוים במדידה . נניח שטעינו במדידת המקום בשיעור של עשירית המילימטר . כיצד ישפיע הדבר על אי-דיוק תוצאת חישוב מקום המערכת ברגע מסוים בעתיד ? מתברר כי יש מערכות פיזיקליות רבות שאי-הדיוק במדידה של תנאיי התחלה יוביל לאי-דיוק קטן יחסית בחישוב מקום המערכת בעתיד . אנו אומרים שמערכות אלה ניתנות לניבוי . מערכות כאלו מאופיינ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך