בסעיף 5 . 2 הראינו כיצד אפשר למצוא את התאוצה , את המהירות ואת המקום של גוף ( שמסתו ידועה ) בכל רגע בעתיד אם אנו יודעים את תנאיי ההתחלה ( x 0 1 ) ואת התבנית המתמטית של הכוח השקול הפועל על הגוף כפונקציה של הזמן . אולם , זה המקום לציין שלא תמיד אפשר למצוא את הנוסחאות בדרכים אנליטיות . אחד השלבים המרכזיים בפתרון הוא חישוב האינטגרלים המופיעים בקשרים ( 19 ) . ( 20 ) -ו אבל , יש פונקציות שאי אפשר לחשב את האינטגרל שלהן באופן אנליטי . המגבלה לחישוב האינטגרל אינה טכנית אלא עקרונית . כלומר יש פונקציות שאפשר להוכיח שאין להן אינטגרל , כלומר שלא קיימת פונקציה שהנגזרת שלה היא הפונקציה הנתונה . אומרים כי במקרים אלה הפונקציה אינה אינטגרבילית . במקרים אלה אפשר לחשב את האינטגרל בצורה מקורבת , באופן נומרי . כלומר מחשבים את ערכי התאוצה , המהירות והמקום בנקודות זמן רבות , שהמרווח ביניהן קבוע , ויכול להיות קטן כרצוננו . קיימות נוסחאות קירוב שונות לחישוב נומרי . אנו נציג את הפשוטות ביותר , המכונות "הקירוב הסטנדרטי של אוילר . " הקירוב הסטנדרטי של אוילו : גוף נע לאורך קו ישר . נחלק את הזמן , החל מתחילת התנועה t...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך