בהינתן ביטוי מתמטי של הכוח הפועל על גוף בכל רגע ורגע , , F ( t ) ותנאיי התחלה , , x -1 v נוכל למצוא את נוסחאות 0 0 תאוצה-זמן , מהירות-זמן ומקום-זמן כמתואר להלן . א . מציאת נוסחת תאוצה-זמן נרשום את משוואת התנועה : F ( t ) = ma ( t ) F ( t ) נחלק את שני אגפי משוואת התנועה במסת הגוף , דה , ונקבל את נוסחת תאוצה-זמן : a ( t ) = — m ב . מציאת נוסחת מהירות-זמן לאחר שמצאנו את נוסחת תאוצה-זמן , נוכל למצוא את נוסחת מהירות-זמן בעזרת קשר , ( 20 ) ובעזרת הערך . v דוגמה : 11 תנועה בהשפעת כוח שקול קבוע על גוף שמהירותו v ומסתו דת מתחיל לפעול ברגע t = 0 כוח שקול קבוע שגודלו F וכיוונו שווה לכיוון של . v בטאו את מהירות הגוף כפונקציה של הזמן . פתרון נבחר ציר x בכיוון . v בכיוון ניצב ל- v אין לגוף מהירות ברגע 07 / , t = o לא פועל כוח בכיוון זה , לפיכך התנועה 0 0 מתנהלת לאורך הציר . x משוואת התנועה : F = ma  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך