דוגמה : 1 כוח קבוע מופעל על גוף נייח על גוף נייח שמסתו VPDID m = 2 kg הרול מרגע / 7 / J t = 0 שקול קבוע , שכיוונו ימינה וגודלו . XF = 8 N ( כוח זה כולל את כוח הכובד הפועל על הגוף ואת כל שאר הכוחות . ( א . האם החל מרגע t = 0 הגוף נע במהירות קבועה , בתאוצה קבועה או בתאוצה משתנה ? נמקו . ב . מהי צורת מסלול התנועה של הגוף ? הסבירו . ג . הגדירו ציר מקום , x וחשבו את תאוצת הגוף ביחס לציר זה . ' ד . חשבו ביחס לציר ה ^ שהגדרת את מקום הגוף ברגע . t = 3 s פתרון : א . הכוח השקול קבוע , לכן בתוקף החוק השני של ניוטון התאוצה קבועה . ב . נתבונן בכיוון הניצב לכיוון פעולת הכוח : בכיוון זה אין לגוף מהירות ברגע . t = 0 הפעלתו של הכוח IF אינה יכולה לשנות את המהירות בכיוון זה מאפס לערך שונה מאפס , כי לכוח אין רכיב בכיוון זה . התנועה מתנהלת לאורך קו ישר , בכיוון הכוח השקול , כי רק בכיוון זה הכוח גורם לשינוי מהירות . ג . נבחר ציר / J / PJ & x החיובי מצביע ימינה , בכיוון הכוח השקול . זהו גם כיוון התאוצה . אנו רשאים לבחור את כיווני הצירים כרצוננו , אולם לשם ניתוח מצבם של גופים מואצים נוח לבחור את הכיוון החיובי...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך