מתוצאות הניסויים שעסקו בהרצת קרוניות ( סעיף , ( 2 . 4 מצאנו כי "מסה " היא גודל חיבורי ( ראה טבלה ;( 2 מסתן הכו 7 לת של קרוניות זהות נמצאת ביחס ישר למספרן . נבחן באמצעות ניסויים את תכונת חיבוריות המסה לגבי חומרים שונים : תחילה ניקח נפחים שונים של מים , ונמדוד בכל פעם את מסתם . עקומה 1 באיור 18 מתארת תוצאות ניסוי . העקומה שהתקבלה היא קו ישר ; הדבר מאשש את מסקנתינו הקודמת ש " מסה " היא גודל חיבורי : לשתי מנות מים בנות נפח של 1 סמ " ק כל אחת , מסה כפולה מאשר למנה אחת 1 ) סמ " ק . ( כלומר "כמות החומר " בשני סמ " ק מים כפולה מ " כמות החומר " בסמ " ק מים אחד . ערכו המספרי של שיפוע העקומה 1 ) גרם \ סמ " ק ) מציין את המסה של מנת מים שנפחם 1 סמ " ק . באיור 18 מוצגות גם תוצאות ניסויים עם שמן ועם אלומיניום . מסה של חומר המתאימה ליחידה אחת של נפחו מכונה צפיפות החומר , או מסתו הסגולית , ומסמנים אותו באות היוונית p ( קרא : רו . ( נרשום הגדרה ; הגדרת המושג "צפיפות " של חומר : ( density ) הצפיפות ( המסה הסגולית ) של חומר היא המסה של יחידה אחת של נפחו .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך