שיטת המדידה של מסה שתיארנו בסעיף 2 . 4 מבוססת על השוואת מסות : מפעילים כוחות שווים על הגוף שאת מסתו מעוניינים למדוד ועל גוף תקני , ומהשוואת תאוצות שני הגופים אפשר לחשב את מסתו של הגוף . שיטה פשוטה ונוחה יותר מתבססת על שימוש במאזני כפות ( איור . ( 17 מאזני כפות שווי זרועות מאוזנים כאשר על כפותיהם פועלים כוחות שווים כלפי מטה . מניחים את הגוף שאת מסתו מעונינים למדוד על אחת מכפות המאזניים , ועל הכף השנייה מניחים גופי תקן ( גופים בני מסה של ק " ג אחד , שהם העתקים של הגוף התקני הבינלאומי , או גופים שמסתם שווה לחלק ידוע מהקילוגרם , בהתאם לצורך ) כך שהמאזניים מאוזנים . משקל הגוף שמסתו m אינה ידועה : ^ חז w = x x משקל המשקולות שמסתם ל" ידועה : w = mg המאזניים מאוזנים כאשר , w = w לכן . m = m ] NDD 1 , mg = mg כלומר המסה הלא ידועה שווה למסתם הכוללת הידועה של גופי התקן ( המשקולות . ( נשתמש בדרך-כלל בשיטת מדידה זו למדידת מסה . נשים לב שהשיטה אינה מבוססת על השוואת מסות אלא על השוואת כוחות : אם כוח הכובד הפועל על שני גופים שווה , הרי גם מסותיהם שוות , בתנאי שהגופים נמצאים באותו מקום . ברור כי מאזניי...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך