על גוף נאמר שהוא נופל חופשית כאשר כוח הכובד הוא הכוח היחיד הפועל עליו . כוח זה מעניק לכל גוף תאוצה שגודלה . g בתוקף החוק השני של ניוטון , עם בוחרים ציר y בכיוון אנכי : ( 11 ) IF = ma y F = S כאשר : F גודל כוח הכובד הפועל על הגוף ( השווה בקירוב מצויץ למשקל הגוף כאשר המדידה במצב שהגוף מתמיד ביחס לארץ ;( - " 2 המסה ( האינרציאלית ) של הגוף ; - g גודל תאוצת הנפילה החופשית . נוסחה ( 11 ) מבטאת את כוח הכובד שהארץ מפעילה על גוף לא רק בשעה שהוא נופל חופשית , אלא בכל מצב : מנוחה , או תנועה כלשהי אחרת . ניסויים מראים כי כל הגופים נופלים ( באותו מקום ) באותה תאוצת נפילה חופשית , ללא תלות במסותיהם . מאידך גיסא , אנו יודעים כי תאוצתו של גוף תלויה במסתו . > 5 'ג ל fofo / J > A' ל / ל ^ יסן . t > WJV 0 ti 2 MA Icff JV < bc ) \ r ) rtdj S & UcJK , TAI / c נתבונן בשני גופים : גוף ronnn ) 1 nuD \ y A lm ( n' וגוף m 1 n 0 D \ y B כפולה r ( nnr כד / ש הדבר כי אם נפעיל על שני 2 l הגופים כוחות שווים - תאוצתו של B תהיה שווה למחצית תאוצתו . ( N 161 vN ) AViy לכן לא יתכן כי כוחות כובד שווים פועלים על שני הגופ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך