א . סיכום הממצאים וניסוח הרוק jwn | 101 u iw נכתוב את הקשרים שמצאנו בין הכוח השקול הפועל על גוף לבין תאוצתו : א . כיווניהם זהים : ב . גודליהם פרופורציוניים זה לזה : ג . מסתו m של הגוף מוגדרת על-ידי : נסכם את שלושת הקשרים באמצעות קשר מתמטי אחד : את ( 4 ) ו- ( 5 ) נוכל לרשום כפרופורציה בין וקטורים : נאחד את ( 7 ) ( 6 ) -ו לנוסחה וקטורית אחת : השוויון האחרון מבטא את אחד החוקים הבסיסיים והחשובים בפיזיקה . החוק השני של ניוטון : כאשר כוח שקול פועל על גוף אזי הגוף מואץ . כיוון התאוצה זהה לכיוון הכוח השקול , וגודלה פרופורציוני לגודל הכוח השקול . קבוע הפרופורציה הוא הערך ההפוך של מסת הגוף . בניסוח מתמטי : כאשר : a תאוצת הגוף ; IF השקול של כל הכוחות החיצוניים הפועלים על גוף ; מסת הגוף .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך