לאחר שמצאנו כי כיוון התאוצה זהה לכיוון הכוח השקול , נצעד צעד נוסף : נבחן , באמצעות ניסויים , האם יש חוקיות המקשרת בין גודל הכוח השקול הפועל על גוף , לבין גודל תאוצתו . א . תנועה בממד אחד .-תכנון אנו רוצים לדגום בנקודות זמן שונות את תאוצתו של גוף ואת הכוח השקול הפועל עליו . . 1 מדידת הכוח : את הכוח הפועל על הגוף נוכל למדוד באמצעות קפיץ או חיישן כוח . . 11 מדידת .-תאוצה אפשר לחשבו תאוצה אם יודעים את מקומו של הגוף ברגעים שונים . כפי שציינו בפרק א אפשר להשתמש ברשם זמן , במד טווח המחובר למחשב , במצלמת וידאו או במצלמה ופנס סטרובוסקופי . לאחר שנמדוד את מקומותיו של הגוף ברגעים שונים , נוכל לחשב את תאוצתו בחלק מנקודות הזמן . עריכת הניסוי : נציב קרונית על משטח אופקי בעל חיכוך קטן . נקשור לקרונית קפיץ בעל קבוע כוח ידוע , ואת קצהו השני נקשור לנקודה קבועה . נציב מד-טווח המכוון לעבר הקרונית . נסיט את הקרונית תוך כדי מתיחת הקפיץ בשיעור מסוים ( איור 12 א , ( ונשחרר אותה . הדגימות של מקומות הקרונית במרווחי זמן נתונים יועברו ממד הטווח למחשב . מסקנות : לאחר שעורכים את הניסוי ומסרטטים גרף של תאוצת הקרונית...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך