החוק הראשון של ניוטון קובע שאם כוחות אינם פועלים על גוף אזי הגוף אינו מואץ . במילים אחרות , אם לגוף יש תאוצה - סימן שפועל עליו כוח שקול . קיומו של כוח קשור אפוא לקיומה של תאוצה . יש בכך אולי רמז כי קיימת חוקיות המקשרת נין שני גדלים אלה . את התאוצה הגדרנו כקצב שינוי המהירות -. נתבונן שנית בדוגמאות מתת-הסעיף הקודם . הפעם נבחן את הכיוונים של וקטורי הכוח והתאוצה . בהסתמך על נוסחה , ( 1 ) נמצא את כיוון התאוצה של גוף על-פי כיוון הווקטור 1 Av = v 2 כפי שעשינו בפרק ב . ' כדור משוחרר ממנוחה ונופל חופשית : באיור 6 ב מתועדים עקבותיו במרווחי זמן שווים של כדור הנופל חופשית ( איור 6 א . ( נבחן מהו כיוון התאוצה בנקודה A ( איור 6 ב : ( מהירותו של גוף הנופל חופשית הולכת וגךלה ; מהירותו v בעקבה , A + 2 אחרי שהוא חלף בנקודה A גדולה מהמהירות v בעקבה A לפני שהוא חלף בנקודה . A באיור 6 ג סרטטנו , על-פי : הגדרת חיסור וקטורים , את וקטור ההפרש . Av = v -v וקטור זה מצביע כלפי מטה , לכן התאוצה מכוונת כלפי מטה . 2 1 כיוון התאוצה זהה אפוא לכיוון הכוח השקול ( כוח הכובד ) הפועל על הכדור ( איור 6 ד . ( כדור נזרק כל...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך