בפרק ג עסקם בגופים שהכוח השקול הפועל עליהם שווה לאפס . גוף כזה מתמיד במצבו - מהירותו אינה משתנה . בפרק זה נענה על השאלה שאותה הצגנו בתחילת פרק ג : "כיצד כוחות חיצוניים הפועלים על גוף משפיעים על תנועתו של הגוף "?  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך