. 1 הקדמה 215 2 . החוק השני של ניוטון 215 2 . 1 האם גוף נע תמיד בכיוון הכוח השקול הפועל עליו ? 215 2 . 2 הקשר בין כיוון הכוח השקול הפועל על גוף לבין כיוון תאוצתו 217 2 . 3 הקשר בין גודל הכוח השקול הפועל על גוף לבין גודל תאוצתו 220 2 . 4 המסה של גוף כמדד להתמדתו 221 2 . 5 ניסוח החוק השני של ניוטון 225 . 3 מסה וכוח כובד 228 3 . 1 המסה של גוף כמדד לעוצמת כוח הכובד הפועל עליו 228 3 . 2 שיטה סטטית למדידת מסה 229 3 . 3 צפיפות ומשקל סגולי 230 . 4 יישומים של ההוק השני של ניוטון 233 4 . 1 יישומים לגבי גוף יחיד 233 4 . 2 יישומים למערכות רב גופיות , שבהן תאוצות הגופים שוות בגודלן 246 4 . 3 יישומים למערכות רב גופיות , שבהן תאוצות הגופים שונות בגודלן 250 . 5 משוואת תנועה 252  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך