. 1 תרגילים מותאמים לסעיפי הפרק תרגילים 37 - 1 ממויינים על-פי סעיפי הפרק והם נועדו בעיקר לתרגול החומר המופיע באותם סעיפים . תרגילי סיכום אינטגרטיביים מופיעים אחרי תרגילים אלה . הניחו כי ניתן להזניח חיכוך בין חוטים לבין גלגלות שעליהן החוטים כרוכים . סעיף : 3 מצבם של גופים שאינם נתונים להשפעת כוחות חיצוניים . 1 אוטובוס נוסע במהירות קבועה . בהתקרבו לרמזור אדום , לוחץ הנהג על הבלמים . א . מדוע מזוודה המונחת בין שני טורי המושבים " נזרקת " קדימה בעת הבלימה ? האם כוחות חיצוניים " זרקו " אותה קדימה ? ב . מדוע נעצרת המזוודה לבסוף ? . 2 הסבירו את : א . תפקידה של חגורת הבטיחות במכונית . ב . תפקידה של משענת הראש במכונית . . 3 לפניכם תרשימי עקבות של שלושה גופים במרווחי זמן שווים . איזה ( או אילו ) מבין הגופים מתמיד במצבו ?  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך