א . כורו היכון קעטי וכוח רויכוך 0 טטי ל'fvadT ) / Ar ) \ D 7 ) P 0 A / pcWc- nOQW fz > nntj n \\ t [ 7 12 אחיר >/^\ ך ) 2 ל 7 ח . באיור 43 מתואר ספר yjn A ימינה במהירות קבועה על פניו של משטח . B על הספר פועלים כוח אופקי F ימינה , המשקל !* שהארץ מפעילה על הספר מטה , והכוח הנורמלי N שהמשטח מפעיל על הספר כלפי מעלה . אילו היו אלה כל הכוחות הפועלים על הספר , מהירותו לא היתה קבועה ; חייב לפעול על הספר כוח נוסף בכיוון מנוגד ל- F כוח זה הוא כוח החיכוך שהשולחן מפעיל על הספר . החיכוך במקרה הנדון פועל בעת תנועת ספר A ביחס $ -ל לכן נכנה אותו כוח חיכוך קינטי או כוח חיכוך החלקה תסמנו - friction ) ( n < חיכוך באנגלית . הסימון k בא לציינו שמדובר בחיכוך קינטי , ובאנגלית . ( kinetic השולחן מפעיל על הגוף כוח נורמלי וכוח חיכוך . אלו שני רכיבים של כוח אחד F ( איור ( 43 שהשולחן B מפעיל A ^ v A ^ הניסיון מורה שהחיכוך הקינטי פועל על גוף בכיוון מנוגד לכיוון מהירותו ביחס למשטח שעל פניו הוא נע . כוח חיכוך עשוי לפעול גם על גופים אשר אינם נעים זה ביחס לזה : באיור 44 מוצג ספר A הנמצאו במנוחה על משטח B למרות שמפעי...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך