נתאר לעצמנו את המצב הבא : שני גופים B-1 A נמצאים במצב התמדה ( שניהם נחים או שניהם נעים במהירות קבועה , כגוף אחד . ( על גוף A מופעלים כוחות F -1 v על-ידי גופים חיצוניים ( כלומר גופים מחוץ למערכת הגופים , ( B-1 A 2 1 F -1 על-ידי . B ע > גוף B פועלים כוחות F -1 F על-ידי גופים חיצוניים F -1 , על-ידי A ( איור . ( 33 ^ B 4 3 ^ A תנאי להתמדה עבור גוף : A תנאי להתמדה עבור גוף : 3 נחבר את משוואות ( א ) ) -ו ב ) ונקבל : F -1 F הם כוחות "פעולה " ו " תגובה , " לכן סכומם ( הווקטורי ) מתאפס , ונוכל לרשום את ( ג ) בצורה : AH > B ^ A F + F + F + F = 0 ( ד ) l 2 3 4 שוויון ( ד ) הוא תנאי להתמדה עבור מערכת הגופים . B-1 A הכוחות המופיעים ) -ב ד ) מופעלים על-ידי גופים חיצוניים , נכנה אותם כוחות חיצוניים . הכוחות F -1 F אינם מופיעים בתנאי ההתמדה . אלה כוחות שגופים המרכיבים ^ ^ B את המערכת שבחרנו מפעילים אלה על אלה , והם מכונים כוחות פנימיים של מערכת הגופים . B-1 A בהסתמך על  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך