מהניסויים המתוארים לעיל , ומניסויים אחרים אפשר להסיק שכוחות אינטראקציה מנוגדים בכיוונם . כדי לבחון אם יש קשר בין גודלי הכוחות נתאר כמה ניסויים כמותיים . גוף טבול בנוזל : כאשר טובלים גוף בנוזל , מפעיל עליו הנחל כוח כלפי מעלה , המכונה כוח עילוי . כוח העילוי הוא הסיבה לכך שקל יותר לאדם לשאת את חברו על שתי ידיו המושטות לפנים בתוך בריכת מים , מאשר באוויר . ניסוי א : אינטראקציה בין מים לבין גוף הטבול בהם נתלה גוף על דינמומטר ונמדוד את משקלו . w נניח על כף מאזניים כוס עם מים ונמדוד את משקלם . w נטבול 2 1 את הגוף התלוי על הדינמומטר במים , כך שהוא לא יגע בדפנות הכוס או בקרקעיתה , ונבחן במצב החדש ( איור ( 21 את הוריית הדינמומטר ואת הוריית המאזניים . מתברר הדינמומטר מורה ערך קטן , ^ -מ והמאזניים מורים על ערך גדול מ- . w הסיבה לכך היא שהמים מפעילים 2 על הגוף כוח עילוי כלפי מעלה , שנסמנו n cf והגוף מפעיל על המים כוח כלפי מטה , שנסמנו . ^ -ב ערכים מספריים המתקבלים בניסויים מורים כי . = F כלומר הגוף והמים מפעילים האחד על השני כוחות מנוגדים , השווים בגודלם . זוג מגנטים . כאשר מקרבים קוטב צפוני של מגנ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך