אנו יודעים שהארץ סובבת סביב צירה . נחשב את מהירותה של אבן הנמצאת על פני הארץ , והנובעת מסיבוב הארץ . נניח לשם פשטות שהאבן נמצאת בקו המשווה . הארץ סובבת על צירה פעם אחת בכל 24 שעות . היקפו של כדור הארץ בקו המשווה הוא 40 , 000-כ ק " מ , לפיכך מהירות האבן היא כ- 1700 ק " מ לשעה . זו מהירות של 500 מטר לשנייה בקירוב . נדון במצב הבא : זורקים את האבן כלפי מעלה באזור קו המשווה . נניח שעלייתה נמשכת שתי שניות וכן ירידתה . עקב סיבוב הארץ , עברה הנקודה שממנה האבן נזרקה מרחק של כשני ק " מ , במשך ארבע שניות אלה . . n ^ nb ) DJ ^ QJ /?? rg //? A / A /" f > 2 f ( 2 > "ymti-z /< 6 b \ d \ z \ cj ) | ' 1 c z 513 /\/ אילו הארץ היתה נחה , האבן היתה חוזרת לנקודה ממנה מרקה . אך מדוע האבן נוחתת סמוך מאוד לנקודה ממנה נזרקה למרות שהארץ נעה ? בעיה דומה הועלתה כבר לפני מאות שנים : באיור 15 תחריט עץ מהמאה 17-ה בו מתואר תותח המכוון כלפי מעלה . השאלה המוצגת שם : "היחזור הפגז ייפול מטה ישר לתוך התותח . "? ננתח תחילה ארוע דומה : בתוך רכבת הנוסעת במהירות קבועה של 10 מ \' ש ' נמצא אדם ובידו כדור . מהירות האדם והכדור בי...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך