בסעיף 3 . 3 ב ' אמרנו שגוף שאין פועלים עליו כוחות ( נכנה גוף כזה בשם "גוף חופשי (" מתמיד במצבו ( החוק הראשון של ניוטון . ( בסעיף 5 . 1 הראינו כי כוח הוא גודל וקטורי . לכן , לא רק גוף חופשי אינו משנה את מהירותו . גם גוף שפועלים עליו כוחות חיצוניים שסכומם שווה לאפס , אינו משנה את מהירותו . שהרי אין זה משנה אם העדר כוח שקול נובע מכך שלא פועלים כלל כוחות , או מכך שפועלים כוחות אשר סכומם שווה לאפס . לכן חוק ההתמדה חל בכל המצבים בהם הכוח השקול הפועל על גוף הינו אפס . הניסויים בהם דנו בתחילת הפרק - ניסוי הכיסא ( איור , ( 2 גלשן על מסילת אוויר ( איור , ( 3 החלצות מתנועה מעגלית ( איור ( 4 לא עסקו בגופים חופשיים ( כי פעלו עליהם כוחות , ( אלא בגופים ששקול הכוחות שפעלו עליהם היה שווה לאפס . את המשפט "סכום הכוחות הפועלים על גוף שווה לאפס " נרשום בכתיב מתמטי כך : ( 2 ) ( = O | ח משוואה וקטורית , המהווה תנאי להתמדה . במקום לומר שהכוח השקול שווה לאפס , לעתים נוח יותר לומר ששני רכיבים קרטזיים של הכוח השקול שווים לאפס , כלומר : ( 3 ) [ IF = 0 ; ZF = O | כאשר x ו- y הם שני כיוונים ניצבים זה לזה . אלו הן ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך