הטיפול המתמטי בכוחות הוא טיפול בווקטורים . כאשר נחבר כמה וקטורי כוח לווקטור כוח יחיד , נכנה את הווקטור המתקבל בשם הכוח השקול לווקטורי הכוח הנתונים . לעתים נסמן את הכוח השקול באות R ( באנגלית משתמשים במונח , ( Resultant ולעתים נסמן אותו ב- . IF באות היוונית 1 ( סיגמה ) משתמשים לציין סכום . לשם נוחות , נעדיף לחבר כוחות בדרך אלגברית , כלומר בדרך של הפרדה לרכיבים קרטזיים . במקרה זה נסמן את הסכום האלגבר של רכיבי הכוחות בציר x ב- , IF ואת הסכום האלגבר של רכיבי הכוחות בציר y ב- . IF x y דוגמה : 1 הכוח השקול לש >) כוחות 0 'j inj על גוף פועלים שני כוחות : כוח v שכיוונו ימינה וגודלו 120 ניוטון , וכוח F שיוצר זווית F DP a = 60 ° ( איור X 2 1 13 א ) וגודלו 100 ניוטון . חשבו את גודלו ואת כיוונו של הכוח השקול R פתרון : נחשב את הכוח השקול בשתי דרכים - אלגברית וגאומטרית . פתרון אלגברי : תחילה נסרטט מערכת צירים קרטזית ונעתיק לראשיתה את שני הכוחות ( איור 13 ב . ( את כיוונו החיובי של הציר x נבחר ימינה , בכיוון פעולתו של הכוח . v 1 הערה : כאשר עומדים לחשב את הכוח השקול של כמה כוחות בשיטה של הפרדה לרכיבים ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך