מרגע ששחררנו מידינו גוף הוא אינו נשאר במנוחה , אלא נופל . מחוק התמדה נובע שפועל עליו כוח , שאם לא כן - הוא היה מתמיד במנוחתו . יתר על כן , אנו יודעים שהגוף נופל בתאוצת הנפילה החופשית . מקור הכוח הוא כדור הארץ , שמפעיל על הגוף כוח מרחוק , ללא מגע . הכוח נקרא כוח הכובד שמקורו בכדור הארץ . בפרק "כבידה " שבכרו ב נעסוק בהרחבה בתכונותיו של כוח זה . כאן נסתפק בציון העובדה , שכאשר גוף מתרחק מכדור הארץ - כוח הכובד שמקורו בכדור הארץ הפועל עליו הולך וקטן . הקפיץ שקית קלה ובה 102 סמ " ק מים . הקפיץ מתארך , ובגובה החדש של המחוג מסמנים את השנת 1 " ניוטון . " עתה , בהסתמך על התוצאה הניסויית שהכוח שפועל על הקפיץ פרופורציוני להתארכותו , אפשר לסמן שנתות נוספות . לאחר הוספת השנתות , הקפיץ יכול לשמש מד כוח מכוייל . נדגיש שאפשר היה לכייל קפיצים כמדי כוח גם אילו הקשר בין הכוח לבין שיעור ההתארכות לא היה לינארי . תכונת הלינאריות מקלה על פעולת הכיול ועל השימוש בדינמומטר . התכונה החיונית של קפיצים המאפשרת להופכם למדיכוח היא תכונת האלסטיות . התבנית המתמטית של הקטע הלינארי בעקומה שבאיור 8 היא , F = kAQ . כאשר k ה...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך