יחידת הכוח התקנית מכונה ניוטון . N - את ההגדרה התקנית ליחידה זו נצי ;( בפרק ד . לפי שעה נשתמש בהגדרה ח הגדרה זמנית ליחידת הכוח "ניוטון : " משקלם של 102 סמ " ק מים , הנמצאים במנוחה ( ביחס לארץ ) בגובה פני הים , מוגדר כניוטון אחד . ( IN ) כוחות , בכלל זה משקלם של גופים , נמדדים בניוטונים . למשל , משקלו של אדם ממוצע הוא בערך w = 700 N ( בשפת היום יום אומרים כי משקלו של אדם ממוצע הוא 70 ק " ג . בפרק ד נבין שהיחידה ק " ג במהותה אינה יחידת משקל . (  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך