נבחר בקפיץ כאמצעי למדידת כוח . אם נרצה למדוד לדוגמה את הכוח שמפעילים שרירים , נוכל לקשור את קצהו האחד של קפיץ לקיר , ואת קצהו השני לטבעת , תמשוך את הטבעת . התארכות הקפיץ גדלה כאשר הכוח שבו מושכים אותו גלל . שיעור התארכות הקפיץ עשוי לשמש מדד לעוצמת ( לגודל ) כוח שרירים ( איור . ( 7 לקפיץ תכונה חשובה המאפשרת להופכו למד כוח : הפעלת כוח מסוים על קפיץ גורמת להתארכות מסויימת . כאשר הכוח חדל לפעול - חוזר הקפיץ למצבו המקורי ( בתנאי שלא מתחנו אותו יתר על המידה . ( הפעלה חוזרת של אותו כוח על הקפיץ גורמת לאותה התארכות . תכונה זו נקראת הלירות . ( reprodudbility ) ההדירות נובעת מכך שהקפיץ הוא גוף אלסטי . כדי שנוכל לכייל קפיצים כמדי כוח , עלינו למצוא קשר בין גודל הכוח שפועל על הקפיץ , לבין שיעור התארכותו . ניסוי חוק הוק : נקשור את קצהו של קפיץ לנקודה קבועה . נכין משקולות זהות - כולן עשויות מאותו חומר , וכולן שוות נפח . נתלה משקולת על קצהו התחתון של הקפיץ ( איור 8 א . ( שעה שהמשקולת במנוחה , נמדוד ונרשום את שיעור ההתארכות Afi של הקפיץ מעבר למצב שבו לא תלויות עליו משקולות . במצב זה מופעל על הקפיץ כוח ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך