כפי שציינו בתחילת הפרק , מטרתנו המרכזית בלימודי הדינמיקה היא לבחון אם קיימת חוקיות המקשרת בין כוח חיצוני הפועל על הוף ( בהמשך נגדיר כוח באופן אופרטיבי ) לבין שינוי מהירותו , כלומר לבין תאוצתו ( שאלה זו תידון בפרק ד . ( נסמן כוח באות - force ) F כוח באנגלית . ( בחיי היום-יום יש למונח "כוח " משמעויות רבות , שחלקן שונות מזו שבפסיקה . מנסיונמ היום-יומי אנו מבינים כי כוח מאופיין על ידי גודל וכיוון , לכן נוכל לייצג כוח באמצעות חץ . אנו נסרטט בספר זה את חצי הכוח בצבע אדום .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך