א . הצגת תוצאות ניסויים אחדים ניסוי א - הדיפת כיסא אדם דוחף כיסא מנקודה A על פני משטח אופקי העשוי מאספלט ( איור , ( 2 ומפסיק לדחוף אותו בנקודה . B הכיסא אינו נעצר מיד , אלא ממשיך לנוע לאורך כברת דרך מסוימת , לדוגמה חמישים סנטימטר , עד שהוא נעצר בנקודה . c t > vfi ywn \ u 3 on Z 5 I ? A / כ 2 ר 3 /» רך PLA 2 ר / לחי ^ ל ?; נתמקד בעיקר בתנועת הכיסא . C-V B-D על פי התפיסה של אריסטו , הכיסא נעצר משום שהוא אינו נדחף יותר , כלומר משום שהסיבה לתנועתו נעלמה . על-פי מודל האימפטוס הכיסא נעצר ברגע שכל האימפטוס שנמסר לכיסא אתל . הסברים אלה נראים הגיוניים במבט ראשון , אולם יש מקום לבחון אותם ביתר קפדנות . לגבי הגישה של אריסטו : אם הכיסא נעצר משום שהסיבה לתנועתו נעלמה , מדוע הוא אינו נעצר מיד בנקודה B ( אלא ממשיך לנוע עד ?( C כדי לענות על שאלה זו נבדוק תחילה האם נוכל להגדיל את כברת הדרך שלאורכה הכיסא נע לאחר הפסקת הדחיפה ( מבלי שנשנה את תנאיי הדחיפה . ( לשם כך נערוך ניסויים נוספים : תחילה נחליף את קטע משטח האספלט B-D שמאלה במשטח שיש , חלק מהאספלט המחוספס , ונדחוף את הכיסא על פני קטע המשטח AB בדיוק כ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך