נתבונן שוב בדוגמה של ספינת המפרשים לעיל . £ ' \\ t < 01 cn # 10 J \ CO T ) D \ ) ^ r ) 1 DD 2 חכ \ ח ? fiz ^ r p'od ! fa fo 0 & y / Jn ? זו שאלה יסודית בהבנת הטבע . נציג שלוש תפיסות שבאמצעותן התמודדו עם השאלה במהלך ההיסטוריה .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך