כאשר רוח הדוחפת ספינת מפרשים מפסיקה לנשוב - מאיטה הספינה באופן הדרגתי , עד שהיא נעצרת . הספינה מתמידה במצב של מנוחה עד ששוב תנשב רוח , ותדחוף את מפרשיה . הרוח הנושבת במפרשי הספינה היא דוגמה לכוח חיצוני הפועל על גוף . דוגמאות נוספות הן אדם דוחף כיסא , אדם מושך שולחן , מגנט מושך מסמר . בשלב זה נשתמש במונח "כוח " באופן אינטואיטיבי , על סמך ההתנסות היום יומית שלנו . בהמשך נגדיר את המושג " כוח " באופן אופרטיבי . השאלה המרכזית של הדינמיקה : השאלה עוסקת בהשפעה של גורם א כוח" ) חיצוני (" על גורם ב תנועה" ) . (" לשאלות חקר רבות במדע ( בפיזיקה , בביולוגיה , ברפואה וכיו " ב ) יש תבנית דומה לתבנית זו . לדוגמה , נניח שפותחה תרופה חדשה למחלה מסוימת , ורוצים לדעת מהי השפעתה על משך המחלה ( התרופה היא " גורם א " ומשך המחלה הוא "גורם . ( "ב נניח שמוצאים מתוך מדגם מייצג של חולים , כי חולים המשתמשים בתרופה מבריאים כעבור שבוע . לא נוכל ללמוד מכך דבר על השפעת התרופה על משך המחלה . רק מהשוואה בץ משך המחלה ללא נטילת תרופה , למשכה עם נטילת התרופה אפשר להסיק : או שהתרופה אינה משפיעה כלל ( כאשר בשני המקרים משך ה...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך