בפרקים א ו- ב עסקנו בקינמטיקה . פרקים ג-ה דנים בדינמיקה שפותחה על ידי ניוטון במחצית השנייה של המאה השבע-עשרה . זהו ענף של המכניקה העוסק בכוחות ובהשפעותיהם על תנועת גופים . המאפיינים הבסיסיים של כוחות , והקשר בין כוח לתאוצה , ניתנים על-ידי שלושת החוקים של ניוטון . מושגים חדשים שיצטרפו למערך המושגים שרכשנו הם "כוח " ו " מסה . " פיתוח הדינמיקה הניוטונית הוא חלק ממהפכה מדעית שהתחוללה במאה . 17-ה  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך