. 1 תרגילים מותאמים לסעיפי הפרק תרגילים 32 - 1 ממויינים על-פי סעיפי הפרק והם נועדו בעיקר לתרגול החומר המופיע באותם סעיפים . תרגילי סיכום אינטגרטיביים מופיעים אחרי תרגילים אלה . סעיף : 2 העתק במישור . 1 מכונית נוסעת מאשדוד לקרית מלאכי , ומשם לגדרה . לפניכם מפת האזור . א . העתיקו את המפה למחברתכם . הוסיפו לה סרטוט של וקטור ההעתק של המכונית בנסיעתה מאשדוד לקרית מלאכי . ב . מהתבוננות במפה רואים כי אפשר לנסוע מקרית מלאכי לגדרה בשתי דרכים שונות . האם נדרש לדעת באיזו משתי הדרכים נסעה המכונית , כדי לסרטט את העתק המכונית בנסיעתה מקרית מלאכי לגדרה ? נמקו . ג . הוסיפו למפה סרטוט של וקטור העתק המכונית בנסיעתה מקרית מלאכי לגדרה . ד . הוסיפו למפה סרטוט של וקטור ההעתק השקול לשני הווקטורים שסרטטת . . 2 מכלית א מובילה נפט מכווית לנפולי ( עיר נמל באיטליה ) דרך כף התקווה הטובה , ומכלית ב מובילה נפט מכווית לנפולי דרך תעלת סואץ . א . האם וקטורי ההעתק של שתי המכליות שווים ? נמקו . ב . האם שתי המכליות עוברות דרכים שוות ? נמקו . . 3 אדם ברכבת נוסעת הולך ממקום מושבו למזנון הרכבת , קונה כריך , ושב למקום מושבו ....  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך