א . המושג "מהירות ממוצעת" בתנועה בשני ממדים המהירות הממוצעת בין שני זמנים הוגדרה בממד אחד כתוצאת חילוק ההעתק במרווח הזמן : נכליל את הגדרת המהירות הממוצעת מן המקרה החד-ממדי למקרה הדו-ממדי : בתנועה בשני ממדים המהירות הממוצעת במרווח זמן מסוים מוגדרת כתוצאת חילוק ההעתק במרווח הזמן . בניסוח מתמטי : ( 12 ) v = — At הערות : . 1 תוצאת חילוק וקטור ( העתק ) בסקלר ( מרווח זמן ) היא וקטור , מכאן שהמהירות היא גודל וקטורי . . 2 כיוון המהירות הממוצעת בפרק זמן נתון הוא ככיוון ההעתק באותו פרק זמן . . 3 הרכיבים הקרטזיים של המהירות הממוצעת מקיימים את הקשרים : . 4 את וקטורי המהירות נסרטט בספר זה בכחול .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך