כפי שציינו בתחילת הפרק , ההעתק של גוף בין שני מקומות P -1 P מיוצג ידי חץ שזנבו ^ -ב וראשו ב- . ? 2 2 x מאיור 24 אפשר לראות כי וקטור ההעתק מתקבל כהפרש וקטורי בין וקטורי המקום בשני הזמנים : קשר ( 10 ) הוא הכללה של קשר ( 1 ) המתאים לתנועה לאורך קו ישר . כאשר וקטור ההעתק Ar מתואר במערכת צירים קרטזית - רכיביו הם Ax = % - * , ו- . Ay = y , -y ,  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך