ראינו עד כה כיצד מחברים שני וקטורים בדרך גאומטרית ( בעזרת כלל המשולש או כלל המקבילית . ( בסעיף זה נראה כיצד נוכל לחבר שני וקטורים בדרך אלגברית , כאשר נשתמש בהצגת הווקטור על פי רכיביו . זוהי השיטה שבה נשתמש בדרך כלל בעתיד כאשר נחבר וקטורים . באיור 19 מסורטטים שני וקטורים , B-1 A וקטור הסכום , , c ( שהתקבל בשיטת המשולש , ( והרכיבים הקרטזיים של שלושת הווקטורים . מן האיור אפשר לראות כי רכיב ה ^ של וקטור הסכום c שווה לסכום רכיבי ה ^ של הווקטורים , B-1 A ושאותו קשר מתקיים גם בציר ה-ץ , כלומר שיגרה לחישוב וקטור שקול באמצעות רכיבים קרטז"ם ( חיבור וקטורים בדרך אלגברית : ( כאשר נתונים הגודל A והכיוון 0 , של וקטור , A הגודל B והכיוון 8 של וקטור , B תוכלו לחשב את גודלו י ואת כיוונו של הווקטור השקול c כך : א . חשבו באמצעות קשרים ( 5 ) -1 ( 4 ) את הרכיבים A -1 A של הווקטור , A ואת הרכיבים B -1 B של הווקטור , B ומחקו , באמצעות שני קווים קצרים , את הווקטורים B-1 A ב . חשבו באמצעות קשרים ( 9 ) -1 ( 8 ) את הרכיבים c 1 c של הווקטור C x ג . חשבו באמצעות קשרים ( 6 ) ( 7 ) -ו את גודלו ואת כיוונו של הווקטור ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך