נתבונן בהעתק של גוף בדרכו מן הנקודה P אל הנקודה P ( איור . ( 18 כאמור , החץ מציין רק את שינוי המיקום של נקודת 2 1 היעד ביחס לנקודת המוצא . יתכן שבדרך בין שתי הנקודות הללו הגוף עבר מסלול ארוך ( דוגמת המסלול המקווקוו שבאיור . ( 18 לכל אינסוף המסלולים המקשרים בין שתי הנקודות יש העתק משותף . אחד המסלולים האלה מורכב משני קטעים ישרים : הראשון מקביל לציר ה ^ מ- ק ? -ל ואורכו ;| | השני מקביל לציר ה-ץ ? -מ ל- ? אורכו . | Ay | - 1 2 ^ pnvnn הכולל שקול לחיבור וקטורי של שני רכיביו הקרטזיים ( לפי "כלל . ( "המשולש במובן זה אפשר "לפרק " כל וקטור לרכיביו הקרטזיים . נוכל מעתה להמיר כל וקטור ברכיביו הקרטזיים , כי כל וקטור הוא השקול של רכיביו הקרטזיים . כאשר נעשה זאת , נסמן על הווקטור שני קווים ( ראה למשל איור 20 ב ) המציינים כי הווקטור מחוק בעקבות המרתו ברכיביו הקרטזיים . " פירוק " וקטור לרכיביו הקרטזיים אינו חד ערכי . אם נבחר במערכת צירים אחרת , שציריה נטויים ביחס למערכת הראשונה , נקבל זוג רכיבים אחר . כיוון שאפשר להטות את מערכת הצירים באינסוף זוויות - אפשר ל"פרק " את ההעתק לשני רכיבים באינסוף אופנים ....  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך