כאשר תיארנו מקום של גוף נע בממד אחד השתמשנו בציר יחיד - ציר x ( או בציר y כאשר התנועה התנהלה בכיוון אנכי . ( תיאור המקום נעשה על ידי מספר יחיד - השיעור ( או בלע " ז הקואורדינטה ) x של הנקודה שבה נמצאו הגוף . כדי לאפיין מקום במפה מקובל להשתמש ברשת קווי אורך וקווי רוחב ( איור . ( 13 אפשר להגדיר כל נקודה על המפה על ידי זוג מספרים - קו האורך וקו הרוחב העוברים דרכה . זוהי הדרך בה נלך בתיאור מקומו של גוף במישור . נגדיר שני צירים y-1 x המאונכים זה לזה , כך שנקודות הראשית שלהם מתלכדות . נאפיין נקודה במישור של מערכת הצירים על ידי זוג מספרים - השיעורים ( הקואורדינטות ) של הנקודה , המתקבלים על ידי "הורדת " ניצבים מן הנקודה אל הצירים ( איור . ( 14 לעתים נסמן את שני השיעורים על ידי זוג מספרים מסודר . ( x , y ) לדוגמה y = 2-1 x = 3 niDrniNipn nVvn A / 77 // 7 J / 7 ( איור ( 14 תסומן על ידי . ( 3 , 2 ) כל אחד משני המספרים יכול להיות חיובי , שלילי או אפס . נקודת הראשית מסומנת על ידי . ( 0 , 0 ) שני צירים כאלה נקראים צירים קרטזיים . הצגה של המקום באמצעות צירים קרטזיים נקראת הצגה קרטזית , על שם הפילוסוף...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך