א . כלל המשולש £ ? יל n ^ tj חי 2 ור 2 ין ' JQ J ולן 0 ול"סן ? כדי לענות על השאלה נתבונן כיצד יש לחבר שני וקטורי העתק . לשם כך נניח כי מכונית נוסעת מקרית מלאכי לגדרה ( העתק A באיור ( 4 ומשם לרחובות ( העתק . ( B אנו מבינים בסכום של שני ההעתקים A- ו- B כהעתק הכולל בנסיעת המכונית מקרית מלאכי לרחובות . העתק זה מיוצג על ידי וקטור c ( איור . ( 4 כלומר וקטור ההעתק C המסורטט באיור 4 הוא "המועמד הטבעי" לציון הסכום של שני וקטורי . B-iA pnyrm  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך