בפרק א הגדרנו את ההעתק של גוף שנע לאורך קו ישר על ידי : ( 1 ) Ax = x - x 2 x לדוגמה נניח שגוף נע לאורך ציר x שכיוונו החיובי פונה ימינה , וכי העתקו מנקודה P ל- ק , הוא . Ax = + 2 m יתכן כי 2 1 במהלך תנועתו ^ -מ ל- ק הגוף שינה את כיוון תנועתו 20 פעם - תחילה הוא נע דווקא שמאלה , לאחר מכן שינה את 2 כיוון תנועתו ימינה , שוב שמאלה , וכך הלאה , עד שלבסוף הוא הגיע לנקודה ק . המידע על "תלאות הדרך " אינו נכלל 2 בהצגת העתקו . העתק הגוף מספק לנו שני נתונים : א . מרחק : המקום הסופי P נמצא במרחק 2 מטר מהמקום ההתחלתי . P ב . כיוון : המקום הסופי נמצא ימינה מהמקום ההתחלתי . P נתבונן עתה באיור 1 א שבו מוצגת מפה . מכונית יוצאת מקרית מלאכי , ונוסעת לאורך קטע הכביש הבהיר המסומן באיור , ומגיעה לגדרה . תנועת המכונית מתנהלת במישור , ולא לאורך קו ישר . J ^ c n ^ tj > כו 5 ל . nnitf 'DtdN S- 'n ^ T ) j ^>\ jj ^ jz ^) \ DhiT ) fd ' ^ j \ t > T ) D עלינו להרחיב את המושג "העתק " מתנועה לאורך קו ישר לתנועה במישור . ההגדרה המורחבת למושג "העתק " צריכה לכלול את שני המרכיבים - מרחק וכיוון . אין זה אלא טבעי למדוד את מרח...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך