בפרק א עסקנו בתיאור תנועה בממד אחד ( כלומר לאורך קו ישר . ( במציאות , חלק ניכר מן התנועות מתרחשות בשני ממדים ( כלומר במישור ) או אף בשלושה ממדים ( במרחב . ( נכליל את המושגים "מקום העתק" , " מהירות" , " " ו " תאוצה " עבור תנועה בשני ממדים . לשם כך נערוך היכרות עם מושג חדש - וקטור .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך