. 1 הקדמה 107 . 2 העתק בסידור 107 2 . 1 המושג "העתק במישור " 107 2 . 2 סקלרים ווקטורים 108 . 3 פעולות בין וקטורים - דרך גאומטר'ת 110 3 . 1 שוויון בין וקטורים 110 3 . 2 חיבור וקטורים 110 3 . 3 חיסור וקטורים 114 3 . 4 כפל ( וחילוק ) של וקטור בסקלר 116 . 4 תיאור המקום במערכת צירים קרטזית דו-ממדית 117 . 5 רכיבים קרטזיים של וקטור 118 5 . 1 המושג "רכיבים קרטזיים" 118 5 . 2 קשרים מתמטיים בין הצגה קוטבית לבין הצגה קרטזית 118 5 . 3 "פירוק " וקטור לרכיביו הקרטזיים 120 . 6 פעולות בין וקטורים - דרך אלגברית 121 6 . 1 חיבור וקטורים על-פי רכיבים קרטזיים 121 6 . 2 חיסור וקטורים על-פי רכיבים קרטזיים 124 6 . 3 כפל וקטור בסקלר על-פי רכיבים קרטזיים 126 . 7 גדלים פיזיקליים וקטור"ם וגדלים פיזיקליים סקלר"ם 126 . 8 וקטורים בקינמטיקה 127 8 . 1 וקטור המקום 127 8 . 2 וקטור ההעתק 127 8 . 3 וקטור המהירות 128 8 . 4 וקטור התאוצה 132 שאלות , תרגילים ובעיות 134  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך