. 1 תרגילים מותאמים לסעיפי הפרק תרגילים 71-1 ממויינים על-פי סעיפי הפרק והם נועדו בעיקר לתרגול החומר המופיע באותם סעיפים . תרגילי סיכום אינטגרטיביים מופיעים אחרי תרגילים אלה . סעיף : 3 פונקציית סקום-זסן . 1 לפניכם תרשים עקבית של גוף הנע ימינה בכיוון ציר . * העקבות נתונות במרווחי זמן של 1 שנייה . הציגו את תנועת הגוף באמצעות טבלת מקום-זמן . . 2 לפניכם טבלת מקום-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר . ערכי המקום נקבעו ביחס לציר מקום , , \ המקביל למסלול התנועה ומצביע צפונה . א . סרטטו גרף מקום-זמן של תנועת הגוף . ב . ציינו מהם כיווני התנועה של הגוף ( צפונה או דרומה ) בפרקי הזמן השונים . . 3 א . ציינו ארבעה אמצעים שבעזרתם אפשר להפיק תרשים עקבות של גוף הנע לאורך קו ישר . ב . תארו כיצד אפשר להפיק טבלת מקום-זמן באמצעית אחד האמצעים שציינתם בתשובתכם לסעיף א . סעיף : 4 תנועה ₪ ות-סהירות 4 . 1 המושג "תנועה ₪ ות-מהירות" ב . העתק . 4 ארבעה גופים נעים לאורך קו ישר . בטבלה שלפניכם רשום מקומו ההתחלתי ו , ז ומקימו הסופי Vw iqr כל . <}]* חשבו את העתקו של כל גוף , ורשמו אותו בעמודה המתאימה בטבלה . רשמו מתחת לביטוי A...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך