עד כה עסקנו בתנועות שבהן פונקצ"ת מהיחת-זמן לינארית , והגוף נע בתאוצה קבועה . נדון עתה בפונקציית מהירותזמן שאינה לינארית , ונפתח את המושגים "תאוצה ממוצעת תאוצה" , " רגעית " ו " פונקציית תאוצה-זמן . "  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך