דוגמה : 12 גוף מרק כל 9 י סטה כדור נזרק מטה במהירות שגודלה 5 מ \' ש ' מגובה 60 מטר מעל הקרקע . חשבו תוך כמה זמן הכדור מגיע לקרקע . פתרו פעמיים - ביחס לשני צירי ץ שראשיתם בנקודה שממנה הגוף נזרק , וכיוונם החיובי מצביע - א . כלפי מטה . ב . כלפי מעלה . פתרון : איור 52 הוא תרשים הבעיה שבו מסורטטים שני הצירים א ו-ב . נבחר את רגע שחרור הכדור . t = 0-כ א . נשתמש בנוסחה : ( 9 ) לתנאיי הבעיה מתאים רק הפתרון החיובי ( בחרנו ציר זמן כך שהתנועה מתרחשת בזמן . ( t > 0 y = o , y = 60 m , v = 5 m / s , a = g : ro n ^] 1 ( 9 ) nnoi ] nnm ^^^^^ 3 ונקבל : התקני / אותו פתרון כמו בסעיף א . אפשר להסביר זאת מנקודת ראות פיזיקלית כך : לא יתכן שמשך התנועה של הכדור יהיה תלוי בציר המקום שבחרנו . מבחינה מתמטית - נוסחה ( ב ) מתקבלת מנוסחה ( א ) כאשר כופלים את שני אגפי משוואה ( א ) ב- , ( -1 ) כלומר שתי המשוואות ( א ) ) -ו ב ) שקולות זו לזו , לכן הפתרונות שלהן זהים .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך