א . אריסטו ושאלת הנפילה של גופים אודות אריסטו : הפילוסוף היווני אריסטו ( Aristoteles , 384 bce - 322 bce ) היה תלמידו של אפלטון , ומחנכו של אלכסנדר הגדול . לזכותו נזקפות זכויות רבות , ולא רק בתחום המדע . הוא היה אחד מגדולי המחשבה וההגות האנושית . כתביו על מדיניות וכלכלה הן יצירות מופת , ועבודותיו על האתיקה והמטפיזיקה מהוות עד היום אתגר מחשבתי לפילוסופים . אריסטו נחשב לאבי הביולוגיה ; הוא היה הראשון שמיין בעלי חיים . בין השאר חקר את האמבריולוגיה של האפרוח . אריסטו הדגיש את חשיבות ההסתכלות לא רק בביולוגיה , אלא גם במדעים אחרים , ובעיקר באסטרונומיה . לדוגמה , הוא הסיק על פי צורת הצללית שהארץ מטילה על הירח בשעת ליקוי לבנה שהארץ היא כדורית הפיזיקה" . הישנה " של יוון העתיקה מכונה לעתים "הפיזיקה של אריסטו , " כי הוא היה דוברה העיקרי . פיזיקה זו נסמכת על כך שהארץ נחה . הכנסיה אימצה את השקפותיו של אריסטו . נקודות מתורתו של אריסטו מוזכרות בשני הכרכים של ספר זה . נפילת גופים לפי אריסטו : כאשר משחררים גוף והוא נופל לקרקע , אזי ככל שגוף כבד יותר כך משך זמן הנפילה שלו קצר יותר . ב . גלילאו גליליי וש...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך