הכלל שכל הגופים נופלים חופשית נאותה תאוצה נוגד את האינטואיציה ואת ה " שכל הישר . " תפיסה מוטעית - נפילה חופשית של גופים שוני משקל : כאשר משחררים מאותו גונה גוף קל וגוף כנד נתנאים שנהם התנגדות האוויר אינה משפיעה - הגוף הכבד יגיע לקרקע לפני הגוף הקל . זו תהיה תשונתם המיידית של רונ נני-האדם ( שלא למדו את הנושא ) לשאלה מי מגיע ראשון לקרקע - גוף קל או גוף כנד . תשובות אנשים אלה נסמכות בדרך-כלל על שני טיעונים : טיעון א : מההתנסות היום-יומית מגיל צעיר יודעים שכאשר משחררים מאותו גובה בו-זמנית גופים שוני משקל , למשל נוצה ואבן - הגוף הכבד מגיע לקרקע לפני הגוף הקל , כמתואר באיור . 50 התנסות זו גורמת לגיבוש התפיסה המוטעית הרשומה לעיל . איננו חיים בתנאים של העדר התנגדות אוויר , לכן לא פיתחנו אינטואיציה למצב זה . כאשר יש התנגדות אוויר , אבן אכן מגיעה לקרקע לפני נוצה המשוחררת באותו רגע מאותו גובה . השפעת התנגדות האוויר על תנועת האבן היא קטנה , ואילו על הנוצה היא רבה . אי אפשר להשליך מתוצאה זו שהיא תישאר תקפה גם בהעדר התנגדות אוויר . טיעון ב : משמעות הדבר ש " גוף כבד יותר " היא שהגוף נמשך בכוח גדול יו...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך